zondag 6 september 2020

facebookbericht 1137

Angelique Corné (die zich afvraagt hoe het komt dat vrienden niet meer op het onverwachts bij elkaar langsgaan), je snijdt hier een van de grote sociale (sociologische) problemen van onze tijd aan. Dat zijn dure woorden maar ik méén wat ik zeg. Het gevoel dat je hebt wanneer je onverwacht bij vrienden aanklopt. Bij vrienden nota bene! Die maatschappelijke afbraak heeft zich voltrokken samen met de introductie van de tv en later de digitalisering, het verdwijnen van het café als ontmoetingsplek, het automatiseren en robotiseren van jobs, de teloorgang van ambachtelijkheid en samenwerking, en nog wel wat andere evoluties sinds pakweg de jaren zestig-zeventig van vorige eeuw. Het is nu elk voor zich. Prima voor de economie, want iedereen consumeert apart, koopt zijn eigen auto en wasmachine en haagschaar en wat weet ik allemaal niet nog allemaal, maar nefast voor het welbevinden en het samenhorigheidsgevoel, de solidariteit van straat en buurt. We hebben ons van elkaar laten verwijderen, we hebben ons uit elkaar laten spelen. Het is on- en zelfs antidemocratisch tot en met. En corona heeft het alleen maar versterkt, zichtbaarder gemaakt, en misschien zo ook een gelegenheid geboden om ons er bewuster van te zijn en er iets aan te doen. Met auto- en materiaaldelen, met banken op de straat, met activiteiten in het park, met het in de gaten houden van eenzame buren, maar ook met een vriendelijke groet of gewoon een galant gebaar. Enfin, 't is een heel breed onderwerp.