vrijdag 1 september 2006

Waarover zal ik schrijven?

Dat ik die vrouw misschien voor de laatste keer heb gezien: hoe ze, ineengeschrompeld in haar veel te grote zetel, glimlachend haar jaren wegwuifde en informeerde hoe het ging met de kinderen? Dat ik voor de zoveelste keer een pak sigaretten openscheur na met roken te zijn gestopt? Dat Haruki Murakami er in slaagt om een andere werkelijkheid aannemelijk te maken en daardoor de werkelijkheid die ik altijd voor waar heb aangenomen te veranderen, en dus onaannemelijk maakt? Dat het wreed is als vrienden elkaar bij het nuttigen van een cocktail op basis van limoen en rum verscheuren in een discussie over hoe je moet discussiëren? Dat een powerpointvoorstelling in mijn ogen vaak het tegendeel bereikt van wat ze beoogt: verveling in plaats van echte overdracht van informatie? Dat bloggen een heikele onderneming is? Dat in een ver land over de bergen een driekoppige en vuurspuwende draak is opgestaan en alvast drie verkenners van onze gouw heeft verslonden? Dat de Bruggelingen onder u bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober een in een zwart vierkantje gevat wit cirkeltje naast mijn naam kunnen inkleuren: plaats 32 op lijst nummer 5? Waarover zal ik schrijven? Waarmee kan ik u plezieren? Hoe kan ik dit digitale gedonder voor mezelf en voor u zinvol en aangenaam houden?