zondag 3 september 2017

facebookbericht 1019ivm de uitspraken van de burgemeester over de inwoners van zijn stad

Al dan niet bewuste aanzet tot polarisatie. Ja, dat is wel cruciaal. Als we dàt zouden weten! Als het bewust is, dan is het perfide en kwaadaardig. Als het niet bewust is, dan hebben we te maken met ontoerekeningsvatbaarheid.