vrijdag 16 juni 2006

Overschrijven (25)

Het is […] niet de taak van de overheid de terreur van het gepeupel te legaliseren, maar integendeel, de denkende en scheppende burger tegen het gepeupel te beschermen.

Gerard Reve, Vier Pleidooien (Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1972²), 28