donderdag 30 mei 2019

wolken 3330-3335


wolkenfragmenten uit Gerrit Krol, Rondo Veneziano

3330
Horrocks had een vriend en medeonderzoeker in William Crabtree die dertig mijl verderop woonde en ook die kreeg in zijn telescoop een glimp te zien van de voorbijtrekkende Venus – zij het dat zijn hemel tot ongeveer half vier bewolkt bleef. (90)

3331
Hij bleef een uur lang in aanschouwing en dacht daarbij het volgende:
 - aannemende dat bij mooi weer wolken geel zijn en bij slecht weer grijs,
 - dat gele wolken zelfstandig zijn in een zee van blauw en dat bij slecht weer het blauwe zelfstandig is in een zee van grijs,
 - dat gele wolken stilstaan en grijze wolken, in beweging, hun vormen snel verliezen,
 - dat een stilstaande wolk zijn gewicht vermeerdert,
 - concluderen wij dat een gele wolk zwaarder is dan een grijze en dat bijgevolg de druk die wij meten bij mooi weer hoger is dan die gemeten bij slecht weer.
Gegeven vervolgens de snelheid der wolken, de lage snelheid van gele wolken en de hoge snelheid van de grijze,
 - concluderen wij dat snelheid en druk omgekeerd evenredig zijn: hoe hoger/lager de snelheid, hoe lager/hoger de druk. (110)

3332
Zo ver dat hij, rekenend met de kromming van de aarde, de zon in de diepte zag en de onderkant van de wolken boven zijn hoofd verlicht. (111)

3333
De grijze najaarswolken zeilden over de wereld, sinds Torricelli, maar volgens Vicky waren ze geel. Grijs met gele randen. (120)

3334
Torenkolossen die omhoog spiralen en zich verliezen in de wolken. (184)

3335
De kerk was op z’n mooist. Het zonlicht stond felgekleurd in de ruimte, afwisselende kleuren, vanwege de wolken buiten (…) (241)