zondag 10 juli 2011

reactie

Het perfide is dat ze mensen als mijn vader, flaminganten uit Volksunietijden (en gelukkig nooit helemaal verleid door het VB), blijven overtuigen op Bart De Wever te stemmen, juist omdàt zij geloven dat diens Vlaamsnationalisme nog steeds hetzelfde is als het emancipatorisch taal- en cultuurnationalisme waarvan zijzelf zijn doordrenkt. Helaas zien zij niet dat 'cultuur' intussen vooral een post is waarop kan worden bespaard, en dat 'taal' niet echt de belangrijkste bekommernis is op de fora die dichtslibben met meninkjes van nieuwe 'Vlaamsgezinden'.

K. Artman