zondag 10 juli 2011

overschrijven 151

[De N-VA] is stevig op weg meer een antibelasting- en antistaatspartij te worden dan een compromisloze anti-België-partij. Haar zoektocht naar steeds meer power om de Belgische grendels te verbrijzelen, verhardt pijlsnel haar sociaal-economisch profiel. De verschuiving van een historisch-cultureel nationalisme naar een meedogenloos centennationalisme is de sleutel van haar electorale succes. Maar het dreigt de ethische dimensie van het democratisch Vlaams-nationalisme aan te tasten.

De populariteit van de N-VA staat in het zenit. Maar een populaire partij zijn is niet hetzelfde als een brede volkspartij zijn. De snelle groei van De Wevers aanhang gaat ten koste van een genadeloze tweedeling van de Vlaamse bevolking. Dat is een ontwikkeling die haaks staat op de grondslagen van het volksnationalisme waarin collectieve waarden als solidariteit, gemeenschapszin en compassie nog bestaansrecht hebben.


Bart Sturtewagen in De Standaard van zaterdag 9 juli 2011