vrijdag 18 februari 2011

overschrijven 148

Repeteergedicht

Sommige gedichten dienen
elke dag herschreven.
Gewoon hetzelfde gedicht
elke dag opnieuw.
Andere gedichten niet.


Wéér andere bleven beter
ongeschreven.
Dat zijn verreweg de meeste.


Maar sommige gedichten
dienen elke dag herschreven.
Gewoon hetzelfde gedicht
elke dag opnieuw.
Tot het onlosmakelijk


met ons wezen is verweven
en met de werkelijkheid
tot waarheid is verdicht.


Jules Deelder (1944)
uit: Ruisch (2011)