maandag 20 december 2010

driekleur 31

Het feit dat er in Elsenborn een militair kamp bestond dat in 1901 door het Pruisische leger was gebouwd en in 1920 door het Belgische leger was overgenomen, zorgde er al evenzeer voor dat er een symbolisch rood-geel-zwartgevoel leefde, door de militairen, de vaandels en de aanwezigheid van de koning tijdens manoeuvres.

Benoît Majerus, ‘Eupen-Malmédy. Of een ambivalent expansiegebied’, in: Jo Tollebeek, België, een parcours van herinnering. 1. Plaatsen van geschiedenis en expansie, 352-353