woensdag 1 december 2010

100 woorden (19)

Hoe kwam het nu dat G., hoewel hij daar helemaal niet voor had gekozen, als dienstplichtige bij de luchtmacht werd ingedeeld? Dat kwam zo: hij had in het rekruteringscentrum, denkende dat men hem gek zou verklaren en dus de verhoopte vrijstelling zou geven, de vraag “Wat wil je in je leven zeker nog bereiken?” beantwoord met “Ik zou het liefst als een quantumdeeltje met de snelheid van het licht door het heelal suizen.” Blijkbaar had de rekruteringsofficier hierin een voorkeur herkend voor waaghalzerij alsook een bereidheid om, ten einde het vaderland optimaal te dienen, zelfs aan de zwaartekracht te ontstijgen.