maandag 7 juni 2010

overschrijven 137

Christenen, Joden, Parsen, Moslemin,
zij dolen allen; voor wie toe wil zien,
vervalt de gansche menschheid slechts in tweeën,
twee soorten enkel worden er ontdekt:
intelligente menschen zonder vroomheid
en vrome menschen zonder intellect.

J.H. Leopold (1865-1925)
uit: Oostersch III (1924)

met dank aan Laurens Jz. Coster