zondag 13 juni 2010

pronostiek

Pascal Digitals exit-poll bij het stembureau 30 in de turnzaal van het Sint-Lodewijkscollege in de Gerard Davidstraat nopens de verkiezing voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers:

N-VA 21%
CD&V 19%
sp.a 16%
Open Vld 13%
VB 12%
Groen! 10%
LDD 6%