dinsdag 28 augustus 2007

51 * 27,65 * 1310

Kwart over zeven was de afspraak aan de kerk van Kristus-Koning. Eigenlijk vertrekken we te laat, ik wist niet dat het al zo vroeg donker werd deze tijd van het jaar – kun je nagaan hoe nauw mijn band met de natuur deze dagen is. 50 kilometer en 1 3/4 uur later is lichtloos fietsen niet echt meer veilig. We volgen de Bredunia-route, maar veel van het mij omringende landschap zie ik niet want 1. P en ik kletsen honderduit en 2. de zonnebril op mijn neus is wel geschikt om muggen en vliegen de toegang tot mijn ogen te ontzeggen maar niet om, bij een ondergaande zon, voldoende licht tot mijn netvlies te laten doordringen, zodat ik van het mij omringende landschap maar weinig opvang. Waarover we het hebben? Ja, over foto’s natuurlijk, en over bloggen, en over de reizen die we de voorbije zomer gemaakt hebben, hij naar Canada en ik naar Schotland en Frankrijk, en over een akkefietje met gerechtelijke aftakkingen, enzovoort. En ondertussen zie ik toch wat gevogelte: tot twee keer toe een vrouwtjesfazant (die de voor haar bestemde kogel niet zal ontlopen), en een troep kauwen als muzieknoten op de elektriciteitsdraden, en twee krassende reigers die naast elkaar opvliegen en allebei tegelijk zwenken maar naar elkaar toe zodat ze als twee stuntvliegers die slecht hebben afgesproken bijna in elkaar haken. Tot twee keer toe kruist een solitaire haas onze weg, de tweede opvallend traag of, anders gesteld, met een onhaasachtige snelheid. Hazen, overigens, zijn altijd solitair.