vrijdag 3 augustus 2007

1114 / Liverpool 3

Wereldhaven Liverpool heeft na de teloorgang van de katoenindustrie en zestig bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar moeten inleveren. Muziek en voetbal hielpen in de naoorlogse decennia de stad het hoofd boven water te houden. Je begrijpt, als je die nog altijd aanwezige verpaupering en verloedering ziet, hoe zoiets als beatlemania hier is kunnen ontstaan, en wat The Reds al die tijd hebben betekend. Recent, pas in de jaren tachtig en zelfs negentig van de vorige eeuw, zagen banken en investeerders brood in de haven, die zich inmiddels richting Ierse Zee had verplaatst. Het culturele-hoofdstadschap moet de stad er volgend jaar helemaal bovenop helpen. Maar de littekens - leegstand, verkrotting... - zijn nog overal zeer aanwezig.