donderdag 23 februari 2006

Overschrijven (11)

Niet de voorwerpen die door de foto gevangen worden gehouden, maar het licht dat de voorwerpen aanraakt, uittekent, opheft uit de ruimte en gevangen houdt. Niet het voorwerp zelf interesseerde me, maar de lichtstralen die het voorwerp karakteriseren. Het breken van het licht, de ontmoeting van licht en donker, het fonkelen van de randen.

Péter Nádas, Een zweem van licht, 15 (Van Gennep, 1999)