woensdag 15 februari 2006

Mijn woordenboek (109)

ACHTERSTE
Ik gun mezelf nog wat tijd om te achterhalen of ik over datgene waaraan u denkt bij dit lemma iets te vertellen heb; daarvoor is het dus wachten tot we bij ‘ACHTERWERK’ zijn aangekomen. Voorlopig enkel dit: ik vind de uitdrukking ‘het achterste van de tong’ (in ‘het achterste van zijn tong (niet) laten zien’) eigenaardig, en zie bij het woord ‘achterste’ ook gelederen opdoemen. Maar dan wel alleen de voorste. Ik open samen met vele anderen naast mij het vuur, onze duizend lopen braken vuur. Die voorste gelederen worden zo compleet mogelijk neergemaaid, zodat er weer anderen in komen te staan. Het respijt van het kanonnenvlees dat de mogelijkheid heeft om zich te verschuilen in de achterste gelederen is slechts tijdelijk; uiteindelijk komt het ook vooraan te staan, en het heeft dan nog de weinig benijdenswaardige opgave om bij het vorderen over de lijken te moeten stappen van de collega’s die niet het voorrecht genoten achterin te staan.