zaterdag 21 juli 2007

Een permanente hapering 4/12

Dit is het vierde deel van een reportage over de Poëziezomer van Watou. De volledige reportage verschijnt binnenkort in Poëziekrant 2007/05.

Een prachtig boek
Het zesde gedicht uit ‘Bres III’ van Leonard Nolens is de perfecte insmijter.

Het is een prachtig boek.
Hij fluistert zich dwars door het beton.

[…]

In het hart van de stad, een ontploffende
Bloemknop goed nieuws op de markt.


Het gedicht van Nolens wordt apart gepresenteerd in de eerste locatie, de Beelkubus, en fungeert op die manier als motto voor het hele evenement. Het is, ‘[i]n het hart van de stad’, een brenger van ‘goed nieuws op de markt’, en het kan dat zijn omdat het zo mooi wordt gepresenteerd door middel van een van de door Koen Van Synghel geconcipieerde ‘diptieken’. Dit ‘prachtig boek’ kan worden opengeslagen op de altaarachtige sokkel onder de horizontale uitsparing, die uitzicht biedt op de gammele kerktoren.

‘Diptieken’, ‘triptieken’, wat is dat allemaal in de catalogustekst? Dat gefilosofeer over schrijnen en Vlaamse Primitieven, over het bedachtzaam openen en het zich laten opnemen, over de ‘lijn’ die de hand ‘schrijft’ – ‘[d]e hand stileert daarbij een draaibeweging’… Het lijkt wat al te mystificerend.

Deze manier om de gedichten te presenteren is vooral sober en smaakvol. Je moet daar niet te veel achter zoeken.