vrijdag 23 augustus 2013

Elke dag schrikkeldag

Inleiding voor mijn boek ‘Schrikkel 2012. Beelden en verhalen uit een schrikkeljaar’. Intekenen kan nog tot 31 augustus. Zie hier voor meer informatie. Dit boek is een spin-off van de blog ‘Pascal Digital’, opgezet in juni 2004 en inmiddels uitgegroeid tot een omvangrijk archief van foto’s, boek- en filmrecensies, fietsverslagen, beschouwingen over politiek en media, tekeningen, scans van boodschappenlijstjes, enzovoort. Alles blijft consulteerbaar. Heel wat mensen beleven daar samen met mij plezier aan en uiteraard bent ook u welkom op pascaldigital.blogspot.be.

Het idee achter de reeks ‘Schrikkel 2012’ is zeer eenvoudig: elke dag een beeld met een verhaal vinden en daar de nodige discipline voor opbrengen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker in het begin want dan moet je de ‘gewoonte’ aannemen om dingen te zien die in aanmerking kunnen komen. Dat moeten dingen zijn die een beetje opvallen – en dat doen ze door uit de pas te lopen, af te wijken van het ‘normale’, te verrassen. Door je – in zekere zin – aan het schrikken te brengen. Elke dag schrikkeldag in het schrikkeljaar 2012.

Ik werd in het aannemen van die ‘gewoonte’ in aanzienlijke mate geholpen door de deugddoende ervaring dat ik dingen begon te zien die anders ongetwijfeld aan mijn aandacht zouden zijn ontsnapt. Het leven, ook het doodgewone dagelijkse leven, wordt er rijker door, voller, ja zelfs zinvoller. ik ervaar dat eigenlijk al sinds ik een tiental jaar geleden begon met ‘ernstige’ fotografie, maar de koppeling aan een verhaal (ik gebruik ‘verhaal’ voor ongeveer alles tussen loutere beschrijving en bespiegeling) maakte deze ervaring nog intenser.

Op de duur zat het werken aan de schrikkelrubriek in mijn vingers – het werd een automatisme. Naarmate het jaar vorderde, dreigde het zelfs een routine te worden. En diep in december ontaardde de discipline – ik moet daar eerlijk over zijn – soms tot een karwei. Het schrijven van de laatste afleveringen kostte me moeite en enkel het plan om van de reeks dit boek te maken kon me motiveren om mijn inspanning tot het eindpunt door te zetten.

Rubrieken voor een blog moet je regelmatig afwisselen. De jaarwisseling vormt daartoe een goede gelegenheid. Daarom startte ik de nieuwe rubriek ’13 in z/w’: elke dag van 2013 een zwart-witfoto. Misschien komt daar ook een boek van. We zien het wel. Een boek is toch altijd iets tastbaars. Op papier ogen de foto’s mooier, en lezen de teksten makkelijker, dan op een scherm. En de overwinning op de tijd die je met een boek boekt, is groter. Het spoor dat je achterlaat kan beter analoog zijn.

Hopelijk laat u zich door de foto’s en teksten in dit boek ook een paar keer opschrikken.

Pascal Cornet

23 augustus 2013