woensdag 24 juni 2009

facebookbericht 1

peutert met een stokje tussen zijn tanden omdat er een drendel van de saucisse is blijven tussen zitten.