donderdag 3 mei 2018

wolken 2811-2814


wolkenfragmenten uit Oscar van den Boogaard, Dentz

2811
Uit westelijke richting zag hij grote roze wolken aan komen drijven. (55)

2812
Door het raam zag hij hoe langzaam de sneeuw viel, maar er waren geen wolken. (85)

2813
Dikke wolken en donkere brilleglazen boden mevrouw Dentz geen bescherming tegen het daglicht. (123)

2814
Het was een soort collage van allemaal voorstelling, er stonden wolkenkrabbers op, palmbomen, vliegtuigen, auto’s, hoofden, een radio, verschillende kreten: ‘wish you were here’ en ‘poison’, een kruis, een spin en een SS-20 raket. (170)