zaterdag 5 mei 2018

facebookbericht 1083


in een discussie over de al dan niet objectieve nieuwsgaring door de VRT, in casu over de verkiezingen in Groot-Brittannië

VRT NWS is géén betrouwbare nieuwsbron. Niet dat ze foute informatie verspreiden, dat zeg ik niet. En ja, er zitten heel goede journalisten, die de zestiensecondenregel van Bracke nog altijd zeer consciëntieus toepassen. Dat is het punt niet. De verdraaiing van de feiten zit vooral in de selectie van het nieuws, in eerste plaats in functie van kijkcijferverwachtingen. De discussie of onze openbare omroep links of rechts is, is niet meer aan de orde. Onze openbare omroep volgt een kapitalistische logica: reclame, clicks scoren, emo en inspelen op angst, de plejade van geijkte vertrouwde gezichten. Verkiezingen in een ver exotisch land als Groot-Brittannië, die duidelijk maken dat the powers that be wel eens zouden kunnen worden uitgedaagd, spelen daar uiteraard geen rol in. De markt is inderdaad niet vrij, mijnheer Lieven Verstraete. Dat hebt u - met de recente naamsverandering van uw programma - goed gezien.