vrijdag 2 februari 2007

948 / Zes Oostendse impressies 1/6

De Koninklijke Stallingen.