woensdag 21 februari 2007

Uit het nieuws

Steekpartij in het carnavalsgewoel van Binche: een jongen van zeventien sterft. Geen aanwijsbaar motief, zeggen de politiediensten, en dus gaat het hier, eens te meer, om ‘zinloos geweld’. Dat zal wel, maar het gebruik van die term heeft een onaangename bijwerking: van de weeromstuit wordt elke gewelddaad mét een aanwijsbaar motief een vorm van ‘zinvol geweld’.