dinsdag 20 februari 2007

Beeld (8)

Het Liegend Konijn is een poëzietijdschrift dat twee keer per jaar verschijnt. Het nieuwe nummer werd voorgesteld op een poëzieavond in het Vlaams Parlement – de connecties van de hoofdredacteur zijn schier eindeloos. Het Konijn haalde, zoals u ziet, zelfs de televisie. De still hierboven is geplukt van de website van Het Liegend Konijn. De man links achteraan is de hoofdredacteur. Hij heet Deleu, Deleeuw dus eigenlijk, hetgeen wel past in een Vlaams Parlement. Ik weet niet hoe in het dierenrijk de verhoudingen zijn tussen konijnen en leeuwen, maar afgaande op dit beeld ben ik toch wel geneigd mij daar een bepaalde mening over te vormen. De man op de voorgrond, de presentator, doet een woordje voor het konijn, maar de leeuw is onvermurwbaar en zal onvermijdelijk toeslaan. Het wordt een gruwelijk spektakel, het twee keer per jaar verschijnende tijdschrift zal aan flarden worden gescheurd en de gedichten en verzen zullen meedogenloos worden verorberd en her en der uiteenspatten.