donderdag 12 augustus 2010

J.C. (1924-2010)

Als leesclubbegeleider heb ik de afgelopen jaren een grote bewondering opgevat voor mensen die, soms in weerwil van hun hoge leeftijd, nieuwsgierig blijven en nog genoegen scheppen in de lectuur van boeken, ook recente boeken. Ik had het voorrecht om Jacqueline te leren kennen: zij was tot vorig jaar een trouw en actief lid van de Biekorf-leesclub. Dank u, Jacqueline, voor uw inspirerend enthousiasme. Het ga je goed.